دستگاه فلزیاب تجون محصول تسورو آمریکا TEJON

 

  • فلزیابی بسیارقوی جهت پیدا کردن سکه
  • مدار حساسیت بالا به فلزات