دستگاه فلزیاب لبو سوپر ترک تسورو آمریکا TESORO LEBO SUPERTRAQ

 

  • سیستم کارکرد فوق العاده حساس به قطعات فلزات
  • ویژگی TRAQ که موجب انجام تنظیم اولیه سریع دستگاه می‌شود
  • ردیابی خودکار و حذف ذرات معدنی زمین