دستگاه فلزیاب پی آی PI Penetrator 5500 Metal Detector

برترین و سریعترین طلایاب حرفه ای ،PI Penetrator 5500 با تکنولوژی پیشترفته و در عین حال ساده با عمق کاوش بیش از ۶متر واقعی.

 دارای تکنولوژی کویل (Blanket) با روکش پلیمری ضد سائیدگی برای نفوذ در عمق بیشتر ، طراحی در ۳ سایز متفاوت برای عمق جستجوی مختلف ، قابلیت تصویر برداری از زمین همراه با نرم افزار تصویر ۳ بعدی از زمین.