فلزیاب گلدن کینک NOKTA GOLDEN KING نوکتا ترکیه

گلدن کینک سیگنالهای که از هدف دریافت کرده را بطورکامل تحقیق و (Golden King Deep Processor Plus) تحلیل می کند.
فلزیاب نوکتا GOLDENKING

سخت افزار و نرم افزار های بی مثال رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ سیگنالهای که از هدف دریافت کرده را بطورکامل تحقیق و (Golden King Deep Processor Plus)  تحلیل می کند .فلزیاب وطلایاب زمین در کلیه چیزها اعم از فلزات زیر زمین دفن شده  حتما تأثیری می کند , بعضا این تأثیر خیل کچک می باشد و برای این در سیستمهای عادی دیگر نمی توانید این تأثیر را کشف و تثبیت بکنید ولی با استفاده از رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ  آن اشیا را تا کوچکترین تاثیر  را می توانید تعیین بکنید . (Golden King Deep Processor)  و بدون از دست بردن کوچکترین برهان از داشتن برترین و پیشرفتترین تکنولوژی لذت خواهید برد.
فلزیاب GOLDENKINGnoktaلطفا فراموش نکنید که سیستمهای غیر از سیستم رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ قابل کار بردن سیگنالها در وقت بلادرنگ نیستند . (Golden King Deep Processor)  دوره سیستمهای قدیم بقیمتهای ما بین ۲۰۰۰۰-۱۰۰۰۰ یورو  فروخته شده به پایان رسید و (Golden King Deep Processor)اکنون دوره  رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ شروع کرد. در زیر این صفحه برخی نمونه ها  از نتیجه های راجع به فلزات  و  در عملیات بررسی و جستجوی اراضی  دریافت شده  را می بینید.  این نمونه ها بعضی از ملیونان مجموعه نتایج  است که هیچ یک ازایشان بیکدیگر مشابه نمی باشد. رادار با کار کننده عمیق پیشترفته ترین و یگانه سیستمی است  (Golden King Deep Processor Plus)گلدن کینگ که با وقت بلا درنگ و بدون احتیاج به هیچ سخت افزار یا نرم افزار دیگر  کار می کند و علاوه بر طوی و فلتاژ  مساحت فضای که بررسی و جستجو می کنید بشما تقدیم می کند.وسیله سیستم دوربین قابل تصویر با کیفیت عالی زیر آب و زمین در رادار با کار کننده می توانید کارهای شرح زیر انجام بدهید.
(Golden King Deep Processor Plus)عمیق گلدن کینگ مغاره و  منفذ و تون و مخزن و چاه  های که  پر از آب  شدند و دریا و دریاچه ها می توانید جستجو و بررسی بکنید و همه این جاه ها از این ببعد برای شما مخفی نمی مانند. و جستجوهای شما  از  اثار سلبی این همه ظروف سخت طبیعی متأثر نمی شود. وسیله کیفیت علی تصویر و اطلاعات از ایشان در سیستم رادار با کار کننده عمیق گلدن استفاده کرده ایم از امثال جاه های ذکر شده در بالا  (Golden King Deep Processor) کینگ تصویرهای با کیفیت دی وی دی بگیرید و آنان را ثبت بکنید . باین صورت هیچ بررسی یا حفر زمین که انجام دادید بدون نتیجه نمی ماند یا تاجیل نمی شود. (Golden King Deep Processor Plus) رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ  دارای  دوربین قابل تصویر در زیر اب تا عمق حدود ۳۰ متر  و زمین و قابل تصویر  در شب  و روز است.
فلزیاب نوکتا گلدن کینگ
این دوربین در محلهای تاریک محض هم قابل تصویر صافی است و زیر آب هم تا حدود عمق ذکر شده تصویر می کند. به منظور که بتوانید در هر عمقی دوربین دستگاه را بکار بردید دوربین  همراه  کابل ۳۰ متری  اعداد شد. سیستم رادار بیک طرف اگر بخواهید یک دوربین قابل تصویر تا حدود  ۳۰ متر عمق  زیر آب بخرید و در زیر آب تصویر بگیرید هزینه های که برای  این کار مصرف می کنید  گرانتر از خریدن این سیستم رادار خواهد شد. علاوه بر آن نمی توانید  تصویرهای که با ان دوربین گرفتید ثبت بکنید و یا اثنای تصویر هم مشاهده بکنید.
(Golden King Deep Processor Plus)مقابل این با استفاده از  رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ همه ان کارها را ضمن یک سیستم می توانید  انجام دهید.بوسیله مشاهده و ثبت هماهنگ و همزمان می توانید بعدا  تصویرها و گرافیکها را  با حضور  دوستانتان یا کارشناسان موضوع  بطور مفصل تحقیق بکنید. (Golden King Deep Processor Plus)با خریدن رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ  نه فقط مالک برترین و پیشرتترین رادار جهانی می شود علاوه بر این از بررسی و جستجو لذت خواهید برد.
به آسانی و راحتی می توانید در جاه های که از ایشان شبهه می کنید  همانند دریاچه و دریا  بررسی و جستجو بکنید و عمقهای که غیر از استفاده از دستگاه تنفس اکسیژن  امکان بررسی ندارید هم بررسی بکنید.(Golden King Deep Processor Plus) رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ  بزرگترین امتیازات شما در جستجو و بررسیهای شما خواهد شد.
یک اختراع دیگر از شرکت نکتا, با استفاده از سنسور گاز که برای باراول در رادار با کار (Golden King Deep Processor) کننده عمیق گلدن کینگ کار برده می شود از گازهای طبیعی زیر زمین قابل اشتعال و  مضر به بهداشتی  انسان که در جاه های بسته جمع می شود و از اکسیداسیون یعنی ترکیب اکسیژن به جسم دیگری تاثیر می گیرد نجات بشوید.   (Golden King Deep Processor Plus)بوسیله سیستم اخطار رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ سنسور گاز مرتبه گازی که در محلهای باز یا بسته که اندازگیری می کنید  و مناسب بودن یا نبودن ان گازها بشما عرض می کند.
فلزیاب nokta golden king

ما سالهاست که از مطبوعات اخبار مؤسق و خزن آور را  می خوانیم و هنگامی که این سیستم را تشکیل می کردیم بمنظور  ایمنی مصرف کنندگان این سیستم و برای این که مصرف کنندگان از ان گازها متأثر نشوند همه احتمالات را فکر کردیم و این سنسور گاز را تولید کردیم و به سیستم درج کردیم. تکنولوژی فقط بمنظور  خدمت کردن به انسان موجود است .و حمایت از زندگی انسان سخت افزارهای قویترین را طلب می کند. (Golden King Deep Processor Plus)رادار با کار کننده عمیق گلدن کینگ برای حیات شما خیلی اهمیت دارد .
توانایی تفکیک فلزات به۲گروه آهنی وغیرآهنی وجداسازی فلزطلا
 شناسایی تونل وفضا های خالی
 دارای ۶زبان مختلف کارکرد+زبان فارسی
 عدم احتیاج به کامپیوتر
ودادن عمق نوع هدف وابعاد به صورت همزمان از زمین
دارای۲نوع بالانس اتوماتیک ودستی زمین
دارای سنسورگازجهت شناسایی گازهای زیرزمین
 دارای۳لوپ مختلف کاوشگر
دارای دوربین زیرزمین جهت بررسی ودیدن  درون چاهها وغارها
توانایی ذخیره تصاویر با اسم وتاریخ ونشان دادن آنها به صورت سه بعدی  
شارژتا چهار ساعت مداوم همراه با ال سی دی مگا پیکسل ۴۰۰*۵۰۰
عمق کاوش ۸ متر در زمین
دفترچه آموزش فارسی وانگلیسی