دستگاه فلزیاب وایتس SPECTRA V3 WHITES

تمامي اطلاعاتي که شما به آن نياز داريد بصورت درشت و داراي تفاوت رنگ زياد وجود دارد .بهترین فلزیاب ساخت امریکا.سرعترین فلزیاب و سکه یاب  قوی با صفحه نمايشگر تمام رنگي داراي قدرت تشخيص و تعيين کردن زياد . تمامي اطلاعاتي که شما به آن نياز داريد بصورت درشت و داراي تفاوت رنگ زياد وجود دارد .بهترین فلزیاب ساخت امریکا.عددهاي VDI ايکونها و نمودار طيفها بصورت بزرگ وجوددارد. از کليد زوم براي بزرگ کردن تصوير يا کاهش اطلاعات صفحه نمايش استفاده کنيد. ميتوانيد با رنگهاي از قبل تنظيم شده جستجو را ا...
بیشتر