Rover C

کوچک ولی قدرتمند، همانند تمام دستگاههای فیوچر، روور سیدستگاه روور سی دارای قدرت جستجوی اجسام مدفون شده در عمق ۱۸.۷ متر زمین می باشد و نیز برای تونل کشی دستگاه بسیار خوبی بشمار می رود. روور سی را میتوان در دو حالت، با اتصال مستقیم به کامپیوتر و یا به تنهایی بدون کامپیوتر استفاده کرد. این دستگاه دارای کارت حافظه ای است که قابل تعویض میباشد، در نتیجه در هنگام کاوش حداکثر استفاده از دستگاه میتوان کرد. دستگاه روور سی با دو نوع باطری ۱۲ ولت خارجی و باطری ۹ ولت قلمی کار میکند. این دستگاه مخصوصا برای کارکردن بر روی زمینهای ناهموار طراحی شده است.
دستگاه روور سی دارای مغناطیس سنج داخلی میباشد، که فلزیاب rover cبوسیله آن میتواند تا ۲m در زمین مساعد نفوذ کند، و دارای یک سیستم اسکن (عکسبرداری) است که میتواند هدف را تا عمق ۱۸ متری زمین تشخیص دهد. این دستگاه تشخیص دهنده فرکانس بوده و درروور سی نتیجه استفاده از آن در مناطق معدنی امکانپذیر میباشد. یکی از مهمترین مزایای دستگاه روور سی این است که برای زمینهای ناهموار مناسب میباشد.
شناسایی نوع خاک، اندازه گیری عمق هدف و ذخیره اطلاعات مربوطه بوسیله سیستم ریز پردازنده اتوماتیک انجام میشود. سنجش براحتی در کامپیوتر انجام میگیرد و محیطهای اسکن شده را بصورت سه بعدی میتوان در صفحه مانیتور کامپیوتر تجزیه و تحلیل کرد.